Lastenpsykiatrian vaietut epäkohdat

Share |

Lauantai 18.10.2008 klo 23:50 - Johannes Remy


 

suhteessa väkilukuun.

Santalahden ja Souranderin katsaus ei ole lopullinen totuus lasten mielenterveysongelmien ilmaantuvuuden kehityksestä Suomessa. On esimerkiksi mahdollista, että tyttöjen on nykyään helpompi kuin vuonna 1989 tuoda esiin masennuksensa. Kirjoitus tuo kuitenkin selvästi esiin terveydenhuoltohenkilökunnan toimintatavan vaikutuksen siihen, kuinka moni potilas saa minkälaista hoitoa. Sairastavuuden määrä ei siis ole suoraan pääteltävissä tehtyjen diagnoosien määrästä.

Lapsille määrättyjen psyykenlääkkeiden määrän räjähdysmäinen kasvu kertoo paitsi hoitokulttuurin muutoksesta, myös lääkärien käyttämästä suuresta vallasta. Vallankäyttö korostuu erityisesti lastenpsykiatrien kohdalla, joiden lausunnoilla on usein ratkaiseva merkitys päätettäessä lapsen huostaanotosta tai mahdollisen lasta vastaan tehdyn rikoksen tapahtumisesta.

Suurin osa lastenpsykiatreista käyttää ammattiinsa liittyvää valtaa vastuullisella ja eettisesti kestävällä tavalla. Valitettavasti eivät kuitenkaan kaikki. Kaltoin kohdellun lapsen ja heitä suojelevien vanhempien koettelemukset valitettavan usein jatkuvat heidän asioidessaan lastenpsykiatrien kanssa. Ei ole lainkaan tavatonta, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä ilmoituksen tehnyt vanhempi tai vanhemmat kohtaavatkin mitätöimistä ja oman vanhemmuutensa kyseenalaistamista. HUS:n lastenpsykiatri sai muutama vuosi sitten Etelä-Suomen Lääninhallitukselta huomautuksen erittäin suuresta määrästä virheitä potilasasiakirjoissa, jotka liittyivät seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämiseen. Lääninhallituksen mukaan vanhempien antamien tietojen virheellinen kirjaaminen muutti kuvan koko tapauksesta siten, että vanhempien esittämä epäily vaikutti virheiden vuoksi kummalliselta tai jopa järjenvastaiselta. Lääninhallitus ei katsonut, että tämä olisi voinut johtua vain epäselvyyksistä. Johtuen lastenpsykiatrisen lausunnon ratkaisevasta painoarvosta seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjen tutkinnassa, kyseinen rikosprosessi ei huomautuksesta huolimatta kuitenkaan edennyt edes syyteharkintaan.

Seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen ei näytä olevan ainoa alue, jossa joidenkin lastenpsykiatrien toiminta jättää toivomisen varaa. Nettikeskusteluissa usein esiin nouseva ongelma on vanhempien syyllistäminen lastensa neurologisista oireista, kuten esimerkiksi Aspergerin oireyhtymästä. Lastenpsykiatrian alalla ongelmana ei olekaan vain yleisessä tiedossa oleva palvelujen heikko saatavuus, vaan myös potilaiden ja heidän vanhempiensa riittämätön oikeusturva. Kanteleminen tuottaa parhaassa tapauksessa epäeettisesti toimineelle lastenpsykiatrille huomautuksen muutaman vuoden viiveellä, useimmiten ei sitäkään. Niin kauan kuin tätä ongelmaa ei ole ratkaistu, lisäresurssien kohdistaminen lastenpsykiatriaan ei automaattisesti johda lasten mielenterveyden aiempaa parempaan hoitamiseen.

Maltillisena vasemmistolaisena kannatan sitä, että julkinen valta järjestää terveydenhuollon pääsääntöisesti itse. Lastenpsykiatrian kaksi pääongelmaa, palvelujen riittämättömyys ja niiden tason suuri vaihtelevuus saavat minut kuitenkin tässä nimenomaisessa tapauksessa kannattamaan poikkeusta: lastenpsykiatrisia palveluja tarvitsevien on saatava käyttöönsä palveluseteli, jonka avulla he voivat ostaa palvelun valitsemastaan paikasta. Lapsia ei saa pakottaa hoitoon paikkoihin, joissa heihin ei suhtauduta kunnioittavasti ja asiallisesti.

Avainsanat: lastenpsykiatria, lastensuojelu, terveydenhuolto, rikollisuus


Kommentit

21.10.2008 13:04  Laura Lehtonen

Olet kiinnittänyt huomiota tärkeään asiaan, joka ei valitettavasti taida aina kestää päivänvaloa..

Valitettavasti maassamme toimii myös paljon lastenpsykiatreja jotka kirjoittavat lausuntoja"tilaustyönä". Esimerkkinä olkoon lastenpsykiatri joka toimi lastensuojelulaitoksen konsultoivana psykiatrina. Hän kirjoitti mm eräästä lapsesta tavattuaan tämän yhden ainoan kerran n 45min ajan seuraavaa: x tulee tarvitsemaan hoitoa todennäköisesti 18v asti sekä suositteli kyseistä lastensuojelulaitosta hoidoksi. Lapsi oli 14 vuotias. Vanhempia ei asiassa kuultu.

Tällaisia lausuntoja sitten sosiaalityöntekijät ja jopa hallinto-oikeudet pitävät totena.

Mainittakoon, että psykiatria on huomautettu asiassa, mutta ei kaikilla vanhemmilla ole suinkaan voimia taistella tuulimyllyjä vastaan.

Mitä näille lapsille tapahtuu kun he keräävät itsensä täyteen vihaa tuntiessaan, että heitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti?

Suomessa elää liikaa lapsia laitoksissa ja on pelottavaa ajatella näiden laitoshoitojen seurauksia..lisäksi raha määrä mikä näissä liikkuu on valtava. Unohtamatta erilaisia kytköksiä..

Muutosta tarvitaan ja kipeästi! Yhtään lasta ei tulisi leimata turhaan sairaaksi- leima seuraa koko loppu elämän!

22.10.2008 10:00  Johannes Remy

Hyvä Laura Lehtonen,

Kiitos kommentistasi. On hyvä, että minä ja sivujen muut lukijat saavat kuulla muistakin tapauksista kuin siitä, jonka mainitsin ja jonka voin milloin hyvänsä todistaa asiakirjoin. Mielivallasta tällä alalla kärsineiden olisi hyvä saada koottua tapauksia yhteen ja julkistaa ne vaikkapa kirjana. Bestseller se ei taatusti olisi, mutta se voisi osaltaan ehkäistä mielivallasta kärsineiden nollaamista ja mollaamista.

Kuvaamasi tapaus on mielenkiintoinen sikäli, että lain mukaan lapsen henkilökohtainen suunnitelma on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, jolloin tarkastetaan myös, onko hoitoa/huostaanottoa syytä jatkaa. Lausunnon antaminen koskemaan neljän vuoden jaksoa vaikuttaa pahasti lain kiertämiseltä.

15.4.2011 11:25  Huuhaa terapiaa.

Iltalehti Terveys 13.4.2011.

Outo sylihoito. Jopa tuhat lasta on voinut joutua vaarllkiseksi syytetyn "turvaistamisen" kohteeksi Hyvinkään sairaalassa.

Lapsen oli laskettava alleen.

Epätieteelliseksi ja jopa vaaralliseksi arvioitu "turvaistava hoitomalli" on hallinnut vuosikausia Hyvinkään sairaalan lastenpsykiatrian yksikköä.

Kyseisessä hoidossa aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi suljetaan syliin tiukkaan otteeseen eikä tälle puhuta mitään.

- Kun turvaistamista on opetettu, on neuvottu, ettei lasta saa päästää edes vessaan. Neuvotaan, että jos pissa tulee housuun, se siivotaan sitten myöhemmin. Mielestäni sellainen on hyvin arveluttavaa lasten hyvinvoinnin kannalta, hyvinkääläinen terveysalan ammattilainen kertoo Iltalehdelle.

Iltalehden lähteen mukaan hoitoa on sovellettu lapsiin, joista nuorimmat ovat 3-vuotiaita ja vanhimmat lähellä murrosikää. Hoidon käytännön puolista ovat vastanneet pääasiassa sairaalan opastamat lasten vanhemmat.

"Ainoa hoitomuoto"

Hoitomuoto on Hyvinkään sairaalan lastenpsykiatrian yksikön ylilääkärin itse kehittämä. Iltalehden lähteen mukaan oppi on ollut käytössä Hyvinkäällä jo kymmenen vuoden ajan.

- Arvioisin, että yli 1 000:ta lasta on hoidettu sillä systeemillä. Turvaistaminen on lähes täydellisesti ainoa hoitomuoto, johon yksikössä uskotaan, lähde sanoo.

Hän on tavannut työssään lapsia, joita on hoidettu turvaistamisella.

- Poikkeuksellisen useat heistä ovat olleet hyvin väkivaltaisia ja käyttäneet äärimmäisen kovaa kieltä. Vanhemmat ovat valittaneet, että lasten itsenäistyminen on viivästynyt hoitomuodon vuoksi. Ääritapauksissa asiaan on liittynyt myös hyvin varhaista syrjäytymistä. Uskon, että useat lapset voisivat paremmin, jos hoito olisi ollut normaalia.

Ei irtisanota

Iltalehti sai haltuunsa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) alkuperäisen päätöksen kantelusta, jonka hyvinkääläinen sairaanhoitaja teki Hyvinkään lastenpsykiatrian yksiköstä vuonna 2008.

Päätöksessä kerrotaan sairaanhoitajan syyttävän, että yksikön henkilökunta on jättänyt tekemättä ilmoituksia lastensuojeluviranomaisille, jottei yhteistyö perheiden kanssa kärsisi.

Kantelija syyttää, että yksikössä lasten psykologisia ja neurologisia ongelmia ei diagnosoida, vaan oireet selitetään "turvaistumisen puutteella".

Valvira on vaatinut Hyvinkään lastenpsykiatrian yksikköä muuttamaan käytäntöjään vuoden loppuun mennessä. Valviran päätöksestä ensimmäisenä kertoneen Yleisradion mukaan turvaistamishoidon kehittänyt ylilääkäri on määrä korvata uudella. Hän saa kuitenkin jatkaa yksikön lastenpsykiatrina.


"Keinolla millä hyvänsä"


Hyvinkääläisen Aamuposti-lehden nettisivuilla on kiivas keskustelu turvaistamishoidosta. Alla olevat kommentit ovat kyseisestä keskustelusta.

Me emme saaneet terapiaa emmekä lääkettä, kaikki oli pelkän yhden kortin varassa, turvaistamisen. Kyselin kyllä monta kertaa perään, että onko mahdollista saada lisätutkimuksia, lääkitystä, tai yksilöterapiaa lapselle. Huutoihini ei vastattu.

Nimimerkki Kärsinyt

Meille puhuttiin aina syliturvaistamisesta, mutta koskaan kukaan ei näyttänyt, miten asia piti hoitaa. Korostettiin aina sitä, että "keinolla millä hyvänsä" lapsi on turvaistettava! Jos vähääkään uskalsimme kyseenalaistaa, oli syyllistämisryöppy viimeistään seuraavalla kerralla odottamassa.

Nimimerkki Isap

Me, jotka olemme työssämme nähneet perheitä ja lapsia, jotka ovat olleet turavaistamishoidossa, olemme vain sijaiskärsijöitä tässä asiassa. Olemme olleet kovin ristiriitaisessa tilanteessa, kun perheelle on annettu tätä "hoitoa" ja samalla olemme me muualla esim. perusturvan- tai sivistystoimen puolella työskentelevinä nähneet ja kokeneet sen, ettei hoito ole riittävä tälle lapselle tai perheelle.

Nimimerkki Hento kuiskaus

ANTTI HONKAMAA
antti.honkamaa@iltalehti.fi
KUVAT JENNI GÄSTGIVAR

21.4.2011 7:33  Johannes Remy

Tänne oli eräästä toisesta blogista kopioitu kokonainen teksti liittyen nuorten karkailemiseen. Vaikka se oli asiallinen, en nyt julkaise sitä. Tämä johtuu siitä, etten pidä järkevänä julkaista omilla sivuillani kokonaisia muualla verkossa jo julkaistuja tekstejä. Tällaisissa tapauksissa on parempi antaa linkki ja kirjoittaa lyhyesti, miten se liittyy käsiteltävänä olevaan asiaan.

24.4.2011 7:18  Lapsibisnes.

Tämä ja muita aiheeseen liittyvää löytyy netistä hauilla

> loikalan kartano <.
> lastenkoti bisnes <.
> huostaanotto bisnes <.

A-tuubi ohjelma ja keskustelu.

Lastenkotibisneksestä. Katso nyt myös lapsiasiainvaltuutetun vastaus!

Kirjoittanut: koskite 03.09.2008 - 16:38

Yleiset keskustelut
A-tuubissa nyt!

Katso mitä lapsiasianvaltuutettu Maria Kaisa Aula vastaa keskusteluun lastenkotibisneksestä!

A-studion toimitus järkyttyi kuultuaan tarinoita suomalaisten lastenkotilasten kohtelusta:
Lapsia ja nuoria istutetaan viikkotolkulla kalteroiduissa huoneissa, toisille lapsille ei saa puhua, puhelut kuunnellaan ja kirjeet selataan läpi. Voiko tämä olla totta?

Katso tästä A-studion juttu lastenkodeista!
Lapsiasiainvaltuutettu kommentoi A-studion juttua ja keskustelua. UUSI!

Osallistu keskusteluun
Ilmoita asiattomasta viestistä

12.5.2011 21:30  Papa Olof.

Opetusministeriö. Lastenspykiatria.

Kokeilin mitä tietoa ja kytköksiä löytyisi netistä edelläolevalla haulla..
"Osumien" määrä oli yhteensä 1850 kpl.

Tässä yksi hakutuloksesta poimittu juttu.

"Jorma Piha. Lastenpsykiatrian professori. Ylilääkäri.

Lastenpsykiatrisesta hoidosta on syntynyt kovin kapea ja yksipuolinen kuva.
Kelan psykoterapian rahoituspäätöksiä kokeneen keskustelun yhteydessä.

Samalla myös lasten yksilöterapian käytöstä on syntynyt virheellinen käsitys"

Aiheesta lisää.

http://www.lpsy.org/ALAOSASTO/jormapiha.htm

30.9.2011 11:24  Pekka Paananen

Tuo palvelu seteli korjaisi paljon monenkin yhteiskunnallisen palvelun laatua, koska asiakkaat käyttäisivät niitä palveluja joista on apua. Tuota pitäisi ehdottomasti käyttää lastenpsykiatrisessa hoidossa. Ihmettelen kovasti että syitä myös haetaan nykyään myös kotoakin vaikka kotiolossa koulukin sujuisi agressiivisellä lapsella kun ei ole häiriö tekijöitä. Kunnat vain rakentaa isompia kouluja ja ryhmiä, vaikka nykyiset tutkimukset todistavat että ryhmäkoko aiheuttaa tilanteita ja ärsykkeitä enemmän kuin moni lapsi pystyy käsittelemään.
Hoidossa taas tuo kiinni pitämisessä (esim.holding) tuo puhuminen riippuu paljon lapsesta, joten siinä kannattaa käyttää sitä jolla lapsi nopeammin rahoittuu ja suostuu kuuntelemaan/puhumaan.
Itse olen järkyttynyt nykyisestä hoitomallista ja en suosittele osastojaksoja kennellekkään jos kotona tulevat toimeen, silloin avohoito on oikea ratkaisu jos siellä huomioidaan vanhempien näkemystäkin ja hoito rakennetaan yhteistyössä. Tuollaista paikkaa ei ole vielä tullut vastaan ja se on ikävää/huolestuttavaa kun katsoo huostaanoton määriä. Itse aion yrittää tehdä asialle jotain ja sen mitä yksi ihminen voi tehdä.
Rahan perässä olevat laitokset pitäisi tarkistaa useasti vuoteen ennen ennakkoilmoitusta jotta lasten laiminlyönnit niissä ei pääsisi lisääntymään ahneuden kasvaessa.

9.10.2011 1:34  Johannes Remy

Kiitos asiallisesta kommentista, Pekka. Palvelusetelin laajaan käyttöönottoon liittyy ongelmia, joiden vuoksi en kannata sitä: julkisen palvelun näivettyminen, hintatason nousu ja se, että lopulta kansalaiset saavat vain osan kustannuksistaan korvattua. Lastenpsykiatria on silti ala, jolla palveluseteliä ilmiselvästi tarvitaan. Tilanne on niin paha. Valtion ei ole mielekästä käyttää resurssejaan siihen, että kansalaisia pakotetaan rikollisten holhoukseen, kuten nyt on vaarassa käydä. Kannatan palveluseteliä myös muilla aloilla, joilla tilanne on ryöstäytynyt käsistä ja kansalaisten oikeusturva vaarantunut.

9.10.2011 8:20  Pekka Paananen

Niin tuo miksi kannatan palveluissa laajamittaista palvelusetelin käyttöön ottoa johtuu yksinkertaisesti markkinataloudesta jossa elämme. Julkinen sektori on tehnyt jo kuolemaa jokaisella palvelualalla ja viimeisin kuolema näkyy olevan terveyspalvelujen jälkeen koulut. Hinnat nousevat aina vasta silloin kun palvelu on ajanut itsensä sisään tai on ainoa palvelua tarjoava ja hinnat laskevat vasta kilpailun lisääntyessä/kiristyessä. Erikoissairaanhoito on jo monessa paikassa osittain ostopalvelun varassa, mutta ostamisen päättää terveyskeskukset, jolloin halvempaan siirtyessä tuhotaan monta hyvää hoitosuhdetta paikan vaihtuessa ja uuden palvelutuottajan sisään ajossa. Siksi vapaus valita pudottaisi epäkelvot palvelujen tuottajat pois markkinoilta ja sehän kun tiedetään ettei toimivaa julkista sektoria enää saa tehtyä vaikka haluttaisiin koska olemme jo sitoutuneet markkinatalouteen nimeltä EU. Ainut millä turvataan julkisen sektorin ylilyöntejä edes vähän olisi virkavirheistä vastuuseen saattaminen/joutuminen jolloin ohjaaminen auttavan palvelun piiriin olisi mahdollista asiakkaankin vaatia, mutta kukapa virkamiestaho purisi itseään jalkaan tuollaisen lain laatimiseksi.

10.11.2011 16:04  Johannes Remy

Anteeksi Pekka etten ole vastannut. Minulla on kolme osa-aikaista työpaikkaa ja olen aika vähän ehtinyt tänne kirjoittaa. Täytyy sanoa, että palvelusetelistä olen edelleen kanssasi jonkin verran eri mieltä. Ei se ole luonnonlaki, että julkinen sektori toimii huonosti, vaan sitä on poliittisin päätöksin ajettu alas. Poliittisin päätöksin asiaa voi myös muuttaa, vaikka juuri nyt aika sille onkin huono. Palveluseteliä pitää käyttää kohdistetusti siellä, missä on ongelmia ja väärinkäytöksiä. Ilman EU:ta en usko Suomella olevan suuriakaan mahdollisuuksia kehittyä oikeusvaltioksi, meillä on niin piintynyt valtiomme moitteettomuutta korostava kansallinen mytologia ja sen verran kesyt tiedotusvälineet, ettei enemmistö usko totuutta, ellei sitä kerrota meille ulkomailta. Mutta siinä olemme yhteisellä pohjalla, että virkavirheistä vastuuseen saattamisen voisi todellakin jo aloittaa.

11.11.2011 6:56  Pekka Paananen

Poliittisilla päätöksillä ei saada aikaan kuin kaunista sanojen helinää ja sen näyttää jo todeksi lait terveydenhuolto, oppivelvollisuus, ihmisoikeudet ja yms.. Lait on ok, mutta toteuttaminen Suomessa on jo suuri vitsi. Noita lakeja järsii kokoajan yksi ainoa syy ja se on markkinatalous ja kun mietti mikä markkinataloudessa määrää(eli raha) on nykyiset päätökset helpompi ymmärtää. Niin kauan kuin markkinatalouden ohi ei aja ihmisoikeudet ei parannusta saada aikaan ja ei sitä paranna markkinatalouden lobbaajien eli poliitikkojen "sana helinät" eikä synny oikeusvaltiotakaan. Kuka sitten hyötyy markkinataloudesta? Tähän löytyy vastaus osakkeenomistajat ja tuosta päästään siihen yksinkertaiseen asiaan kun veronmaksajien tuottava omaisuus yksityistetään/yksityistettiin menetettiin samalla mahdollisuus vaikuttaa markkinatalouteen ihmislähtöisesti eli yksityistäminen tarkoittaa siis samaa kuin omien palvelujen tuhoaminen. Lisäksi kun otamme tuohon isot/keskitetyt palvelualueet tiedämme se jo heikentävän lisää ihmisoikeuksia noiden palvelujen suhteen joita nuo hienot "sana helinät" pitäisi taata kansalaisille. Markkina taloudessa on kaksi vaihtoehtoa joko luopua siitä tai järjestää kansalaisille rahaa ostaa itse tarvittavat palvelut. Luopuminen tarkoittaisi eroamista EU:sta ja se olisi loppujen lopuksi rivikansalaisen kannalta kannattavaa, koska EU=markkinatalous.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini