Uusi adoptiolaki ei kiellä seksuaali- ja väkivaltarikoksiin syyllistyneitä adoptoimasta

Share |

Sunnuntai 4.12.2011 klo 18:40 - Johannes Remy


Lakiesityksen perusteluosan sivulla 88 sanotaan:

”Rikosrekisteritietojen luovuttaminen adoptioneuvonnan antajalle on tarpeen, jotta se voi adoptiolain 24§:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetuin tavoin selvittää ja arvioida, ovatko adoption edellytykset olemassa. Ehdotetun säännöksen nojalla voidaan (kursivointi J.R.) luovuttaa rikosrekisteritiedot paitsi adoptiohakijoista myös adoptiohakijoiden kanssa samassa taloudessa asuvista henkilöistä. Tällaisia henkilöitä voivat olla (minä taas) esimerkiksi adoptiohakijan rekisteröity parisuhdekumppani tai avopuoliso, perheen täysi-ikäiset lapset tai isovanhemmat.”

Tietojen luovuttaminen on siis tarpeen, mutta niiden pyytämiseen ei velvoiteta. Rikosrekisteritietoja voidaan toki lain antaman mahdollisuuden mukaan pyytää. Laki ei kuitenkaan määrittele minkäänlaista rikostuomiota adoption esteeksi. 

Lakiesityksen 24§:n 2 momentin kohdassa 4 säädetään lyhyesti siitä, että adoptioneuvonnassa on ”selvitettävä ja arvioitava, ovatko adoption edellytykset olemassa”. Kyseisessä kohdassa ei siis puututa siihen, mitä nuo edellytykset ovat.

Esityksen perusteluosan sivulla 68 säädetään, että adoption hakijan on ilmoitettava adoptiolautakunnalle, jos hän saa hakemuksen käsittelyn aikana rikostuomion. Tämä on tietysti hyvä, mutta sanaakaan ei sanota siitä, että hakijan pitäisi heti hakuprosessin alussa ilmoittaa mahdollisesti aiemmin saamastaan rikostuomiosta.

Olisi hyvä, jos lakiin saataisiin selkeä säädös siitä, että ainakaan väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet eivät saa adoptoida lapsia. Jos lakiesitystä ei haluta muuttaa, rajoitus voidaan lisätä vielä adoptiosta lakiesityksen jälkeen annettavaan asetukseen. Itse en ymmärrä, miten lapsen ja adoptiovanhemman suurimmasta mahdollisesta ikäerosta säädetään laissa, mutta seksuaali- tai väkivaltarikoksista ei sanota sanaakaan. Onko ikäero todella niin paljon rikoksiin syyllistymistä merkittävämpi asia?

Lakiesityksen käsittely on tätä kirjoitettaessa sangen pitkällä, joten tekstiin tuskin enää tulee muutoksia. Vaikka kirjoitankin ennen lakiesityksen lopullista hyväksymistä, olen siis hieman myöhässä. Miksi en kirjoittanut aiemmin? Minulla on kolme osapäivätyötä, joilla elätän itseäni ja perhettäni, joten aikaa ei ole jäänyt paljoa. Koska kansanedustajille maksetaan lakien säätämisestä, heidän olisi syytä huomata tällaiset seikat. 

Ketkä näitä esityksiä kirjoittelevat? Miksi niissä on tässä asiassa johdonmukainen linja?

Avainsanat: adoptio, lastensuojelu, rikollisuus, lainsäädäntö


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini