Halla-Ahon tuomio on oikea, mutta osa perusteista kummastuttaa

Tiistai 8.9.2009 klo 16.59 - Johannes Remy

Helsingin käräjäoikeus on tänään tuominnut Jussi Halla-Ahon sakkoihin uskonrauhan rikkomisesta.

Mielestäni käräjäoikeuden päätös on oikea, mutta sen perustelut osittain vääriä.

Jussi Halla-Aho väitti kirjoituksessaan islamia pedofiiliuskonnoksi nojaten väitteensä perimätietoon Muhammedin elämästä. Halla-Aho korosti Muhammedin toiminnan jäljittelemisen olevan islamissa tavoiteltavaa.

Halla-Aho on mielestäni ansainnut tuomionsa, koska hänen tiettyä uskontokuntaa koskeva loukkaava väitteensä ei pidä paikkaansa. Näet Muhammedin esikuvallisesta asemasta huolimatta islamissa ei suinkaan edellytetä uskovien jäljittelevän häntä joka ainoassa suhteessa. Nimenomaan avioliittojensa osalta Muhammed on selvästi erityisasemassa verrattuna muihin miehiin. Kun Muhammedilla oli perimätiedon mukaan 11 vaimoa, joista enimmillään yhdeksän samaan aikaan, Koraani rajaa vaimojen määrän neljään. Näin ollen Muhammedin elämää koskevan perimätiedon perusteella ei voi perustellusti väittää, että islam kehottaisi nykyään eläviä uskovia miehiä sekaantumaan lapsiin.

Uskonnoista ja niiden harjoittajista esitettävät perättömät väitteet eivät ole harmittomia. Esimerkkinä voisin mainita vaikka juutalaisista vuosisatojen ajan levitetyt väitteet kristittyjen lasten uhraamisesta, jotka usein johtivat juutalaisten väkivaltaisiin vainoihin. En siksi oikein osaa pitää Halla-Ahoa sananvapauden marttyyrina.

Käräjäoikeuden päätöksen perusteluissa on kuitenkin mielestäni kestämätön kohta, jossa todetaan, ettei ”logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteilla ei…ole todellista merkitystä uskonnollisista kysymyksistä käytävässä keskustelussa.” Kysymyshän oli siitä, että Halla-Ahon argumentti oli nimenomaan järjellisesti tarkasteltuna epäpätevä. Asiallisesti perusteltua ja paikkansapitävää kritiikkiä eri uskontoja kohtaan on sen sijaan saatava esittää. Käräjäoikeuden esittämästä ajatuksesta seuraisi johdonmukaisesti sovellettuna se, että olisi kiellettyä kritisoida rikollisia, jotka perustavat rikollisen toimintansa oikeuttavan uskontokunnan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sananvapaus, uskonrauhan rikkominen, Jussi Halla-Aho

Sananvapaussammakoita

Tiistai 6.1.2009 klo 17.29 - Johannes Remy

            Kokoomuksen kansanedustaja Lyly Rajala on kirjoittanut mielipidekirjoituksen, jossa hän ehdottaa erityisen mediatuomioistuimen perustamista Suomeen. Rajala korostaa sitä, miten sananvapaus ja uutisen kohteena olevan ihmisen oikeusturva voivat olla keskenään ristiriidassa. Hän kokee ongelmalliseksi erityisesti Julkisen Sanan Neuvoston aseman ja toiminnan. JSN kun ei puutu niihin mahdollisesti harhaanjohtaviin mielikuviin, joita media synnyttää, vaan keskittyy ainoastaan asiavirheiden esittämisen tutkimiseen. Rajala myös pitää arvostelun kohteena olevan henkilön lakisääteistä vastineoikeutta riittämättömänä. Ratkaisuksi hän esittää median valvonnan siirtämistä Julkisen Sanan Neuvostolta media-asiamiehelle ja mediaoikeudelle. Rajalan mielestä median valvonnan tulee ulottua kattamaan myös verkkojulkaiseminen. Rajalan hengentuotteen ovat julkaisseet ainakin Kaleva ja Uutispäivä Demari.

 

Olisi epäreilua Keisari-Venäjää kohtaan nimittää Rajalan käsityksiä median vastuusta ja sananvapaudesta tsaristisiksi. Venäjän vuoden 1865 sensuurilaissa omaksuttiin periaate, jonka mukaan ennakkosensuuri tai jälkikäteinen rikosoikeudellinen vastuu tulivat kysymykseen vain yksiselitteisesti kiellettyjen asioiden ja mielipiteiden esittämisessä. Sen sijaan tekstien herättämät moniselitteiset implisiittiset mielikuvat

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Sananvapaus, tiedotusvälineet, mediakritiikki